Събития

Новини

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ - отчетно събрание на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фредерик Жолио - Кюри» на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 18:00 часа
Още

Конкурс извънкласни дейности

23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" обявява конкурс за платени извънкласни дейности. Повече информация ще намерите в прикачения файл.
Още

Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1
Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1
Още

Важно