Събития

Класиране на национално състезание по „Социални иновации” на Джуниър Ачийвмънт България

Използвайки най-новите технологии за интерактивни срещи и онлайн ресурси, учениците, участващи в инициативата „Социални иновации”, преминават през серия от състезателни етапи, научават повече за социалните иновации, развиват собствена идея за социална иновация като решение на проблем в реалния живот.
Още

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА
По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Министърът на образованието и науката със заповед № РД 09-2341/16.05.2017 г. удостои с грамота „Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование ГАЛЯ ХРИСТОВА - старши учител по хореография в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“
Още

Новини

Заложени мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Още

Важно