1.б клас, дейности

Един прекрасен урок в ЧК на 1.б клас със студент по психология от НБУ.

Благодарим за Анет Маринова за съдействието, да се случват хубави неща в класа.