1 НОЕМВРИ - ПАЛИТРА ОТ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ

Учениците от начален етап рецитираха и писаха стихчета, четоха разкази, ръчно изработиха книжка за будителите. 
Второкласниците - ЦДО 2.1 показаха знания за живота и делото на книжовниците, просветителите, благодарение на които са се съхранили духовните ни ценности.