1 ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО

Учениците от ЦДО 2.3 отпразнуваха своя празник с много настроение и забавление. Изработиха  табло с вложени от тях идеи за детско щастие и безгрижност, почувстваха празника в класната стая.