150 г. от обесването на Васил Левски!

???? Поклон, Апостоле!
????150 г. от обесването на Васил Левски!
“Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
????????????????????????