150 години от обесването на В. Левски

Учениците от 4 клас ЦДО изготвиха табло по повод 150 години от обесването на Васил Левски.