БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2017/2018 г.

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2017/2018 г.

  • ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА - 3 СВОБОДНИ МЕСТА