Свободни места за ученици за учебната 2017/ 2018 година

Свободни места за учебната 2017/2018г.

Клас

Бр. своб. места

Прием след 7 или 8 кл.

ІЧЕ; ІІЧЕ

Профилиращи предмети

2- хореография

4

-

-

-

2- общообразов.

7

-

-

-

3- общообразов.

8

-

-

-

4- общообразов.

1

-

-

-

4 - хореография

3

-

-

-

6- хореография

3

-

-

-

6- общообразов.

13

-

-

-

7- хореография

3

-

-

-

7- общообразов.

2

-

-

-

9 а- ЧЕ с ФЕ

1

7

ФЕ; АЕ

-

9 а- ЧЕ с ИтЕ

2

7

ИтЕ; АЕ

-

9 б – Пр.Б. с АЕ

1

7

АЕ;

ИтЕ/ НЕ/ РЕ

-

10 а- ЧЕ с НЕ

6

7

НЕ; АЕ

НЕ; АЕ

10 б- Техн.- Пр.Б.

3

7

АЕ;

ИтЕ/ НЕ/ РЕ

Пазарна икон.

ИТ- зип

11 а- ЧЕ с ФЕ

1

7

ФЕ; АЕ

ФЕ; АЕ

11 а- ЧЕ с НЕ

3

7

НЕ; АЕ

НЕ; АЕ

11 г- Технол.- ИТ

6

7

АЕ;

ИтЕ/ НЕ/ РЕ

Математика; ИТ; АЕ

12 б- Техн.- Пр.Б.

4

7

АЕ;

ИтЕ/ НЕ/ РЕ

Паз. икон.; ИТ; предпр.; марк. и рекл.; география

12 г- Техн.- Пр.Б.

4

8

АЕ;

ИтЕ/ НЕ/ РЕ

12 в- Технол.- ИТ

5

7

АЕ;

ИтЕ/ НЕ/ РЕ

Математика; ИТ; АЕ

 

Процедура за заемането на обявените свободни места:

1. Подаване на заявление по образец на 23 СУ.

2. За ученици от гимназиален етап- носят копие от учебен план за сравняване с учебни планове на 23 СУ и определяне на приравнителни изпити. Приравнителните изпити се провеждат до 14.09.17г.

3. 23 СУ издава служебна бележка за записване на ученик.

4. Служебната бележка се връща в бившето училище за издаване на: 1. Удостоверение за преместване; 2. Копие от личен картон- за ученици от гимназиален етап.

5. За у-ци до 16 години 23 СУ издава съобщение за записан подлежащ ученик.