Класни ръководители 2017/2018 година

 

Клас Класен ръководител
Даниела Василева Кръстева
Силвия Людмилова Георгиева
Нона Христова Алексиева
Василка Ангелова Петрова
Настя Петкова Димитрова
Ружка Петкова Борисова
Мария Чавдарова Стойнева 
Зорница Венциславова Костадинова
Кристина Иванова Цурева 
Мария Димитрова Даскалова
София Илиева Бонева
Мариана Василева Иванова
Весела Любенова Тодорова 
Мариана Василева Ранова
Елена Рашова Божилова
Поля Петрова Михайлова
Александра Миткова Панайотова
Мария Михайлова Арабаджийска
Светла Цветанова Кацарова
Миглена Кирилова Марчева
Милвана Валериева Радева
Божанка Бориславова Тошкова
Диляна Серафимова Бурмова
Людмила  Иванова  Любенова
Галя Геолгиева Христова 
Даниела Илиева Ангелова
Мариана Георгиева Андонова
Афродита Василева Железарска-Сариева
Вероника Георгиева Лозанова
Красимира Георгиева Спасова
Петя  Иванова Станева 
Албена Димитрова Костова
Ангелина Крумова Игнатова
10а Диляна  Кирилова Ангелова 
10б Поля Миткова Кацарска
10в Екатерина Венциславова Боянова 
11а Цветанка Николаева Манчева
11б Кристина  Христова Танева 
11в Жанета Стойчева Вътова
11г Силвия Давидкова Кошулянова
11д Петя  Пенчева Пеева 
12а Ивет Валентинова Феррери 
12б Владимир Николаев Нинов 
12в Иванка Сталева Ванкова  
12г Даниела  Иванова Ангелова