2023/2024 учебна година

Отчет на ОС за 2022/2023 учебна година - в прикачения файл

Годишен план на ОС за 2023/2024 учебна година - в прикачения файл

Протокол № 1/27.09.2023 година - в прикачения файл

Протокол № 2/17.10.2023 година - в прикачения файл