2023/2024 учебна година

Отчет на ОС за 2022/2023 учебна година - в прикачения файл

Годишен план на ОС за 2023/2024 учебна година - в прикачения файл

Протокол № 1/27.09.2023 година - в прикачения файл

Протокол № 2/17.10.2023 година - в прикачения файл

Протокол № 3/09.01.2024 година - в прикачения файл

Протокол № 4/14.03.2024 година - в прикачения файл

Протокол № 5/12.06.2024 година - в прикачения файл