22 aприл ден на Земята

 Днес отбелязваме 22 април-Денят на Земята.Страните по света се събират за да обмислят проблемите, които засягат нашата планета. В Деня на Земята, година след година има много въпроси, които се засягат: климатични промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяеми ресурси.
      Всяка година Денят Земята се отбелязва под различно мото. Тази година на 22.04.2021 г. ще се проведе под наслова: „Възстановяване на нашата Земя“.Във връзка с това, ви представяме част от проектите на учениците от 5 и 6 клас и техните послания.