23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" - домакин на областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации - 29.02.2020г. от 09:00 часа

Уважаеми учители, родители и ученици

23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" - домакин на областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации - 29.02.2020г. от 09:00 часа за всички петокласници от София-град.

Продължителност: 2 астрономически часа

Учениците трябва да се явят в 23 СУ  не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност –  ученическа лична карта или ученическа книжка. 

Квесторите имат следните задължения:

  • да се явят в училището домакин на 29.02.2020 г. не по-късно от 07:45 часа;
  • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора;
  • да осъществят инструктаж на учениците;
  • след приключване на изпита предават писмените работи на директора на училището - домакин.

 

Телефони за връзка с училището:

02 9443588, 088203732, 0882003704