Проект „В планината с нас ела и ти - в спортен празник се включи!”

Проектът е насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за ученици от 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – „Спорт в училище” в подкрепа на  Програмата на СОС „София - Европейска столица на спорта – 2018 година”

 

 

Спортният празник с учениците от начален етап и техните учители се проведе на 23.05.2017 г. от 09,00 ч. до 16,30 ч. в ПП ”Витоша”, местност Игликина поляна.