3 А клас

Учениците от 3 А клас представят професиите на родителите си.