3 МАРТ- НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦДО  ОТБЕЛЯЗАХА 3 МАРТ- ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА  БЪЛГАРИЯ.

НЯКОИ ОТ ТЯХ НАПИСАХА И РЕЦИТИРАХА  СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСВЕТЕНИ НА  БЪЛГАРИЯ.