3 март - Националният празник на България - 4.А клас

3 март - Националният празник на България - 4.А клас 

 

Но... стига ми тая награда -

да каже нявга народът:

умря сиромах за правда,

за правда и за свобода...

 

На прощаване в 1868 г., 

 

Христо Ботев