3.в клас

Учебната година приключи с урок по всичкознание. Учениците разделени на екипи в съревнователна среда, показаха своите знания, натрупани през годината. Заслужено получиха удостоверенията за завършен трети клас.