4.Б клас "Раздяла"

На добър час, мили мои деца! 

Обичам ви, делфинчета!
г-жа София Илиева