4А клас Слънчева система

Учениците  от 4А  клас изработиха макети на Слънчевата  система