5.б клас - проектна дейност

Един необикновен час по география с учениците от 5.б клас и техния преподавател г-жа ДаниелаИлиева - Ангелова. Порасналите делфинчета показаха завидни знания и умения за работа по проекти - проучване и систематизиране на информация, работа в екип, реализиране и представяне на готовия продукт.
На урока присъства г-жа София Илиева, класен ръководител на учениците от 1.-4. клас.