ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ - БЕЛ И МАТЕМАТИКА -7 КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 6, 7и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 6, 7и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпитът – от 9:00-17:00 часа 

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

 


Учениците, явили се на НВО по английски език, могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с писмените си работи, както следва: 

07.06.2017 г. , сряда, от 9:00 до 11:00

Дежурен учител по АЕ – Радинка Георгиева

 

08.06.2017 г. , четвъртък, от 12:00 до 14:00

Дежурен учител по АЕ – Силвия Верусалимова

Място- учителска стая

                                             Директор: Нина Чанева