"Ах, тези правила!"

На 08.10.2019 г. в кинозалата на 23 СУ се проведе интерактивен урок на тема "Ах, тези правила!"

 Заедно - ученици, родители и училище в "Ах, тези правила!"-интерактивен урок на иновативната паралелка с класен ръководител г-жа София Бонева. 

Родителите на "делфинчетата" от 1. Б клас уважиха "извънредната родителска среща", на която бяха поканени. И бяха изненадани, че няма да се говори за успех и дисциплина, както обикновено се прави в такива случаи. Имаха задача заедно с децата да изработят правилата на класа. Всяко "делфинче" взе интервю от непознат за него родител, а информацията, която беше запомнило, представи пред всички присъстващи. Родителят в екипа имаше задача да помогне в написването на правилата и да сподели какво е разбрал за детето от съвместната им работа. Имаше толкова любов, усмивки, сътрудничество! Въпреки късния час на провеждане и умората от дългия работен ден, вярваме, че си е струвало. От този ден децата са по-задружни, по-толерантни, по-отговорни, по-добри. А и се забавляваха на max.