Януарска ПОПРАВИТЕЛНА сесия

Ученици, незавършили 12 клас, поради неиздържани поправителни изпити на предходни поправителни сесии имат право да се явят на Януарска поправителна сесия.

Учениците е необходимо да подадат заявление за явяване на Януарска поправителна сесия в канцеларията на 23 СУ до 21.12.18г. от 08:30 до 16:30ч.

от УР