Апликации от листа

Учениците от начален етап проявиха голяма сръчност и фантазия и направиха прекрасни апликации от есенни листа. ЦОУД 1.3