Апостола на свободата Васил Левски

Учениците от 2 а клас почетоха паметта на Апостола на свободата Васил Левски.