БДП като планирана дейност за октомври 2022г.

Пътната безопасност е важна за всички граждани-пешеходци, пътници в автомобилите, водачи на МПС и всеки има роля за нейното повишаване. Опазването на живота на участниците в пътното движение, днес е приоритет за държавите по целия свят. 

Длъжни сме да знаем и спазваме правилата за движение по пътищата. Поради това всички първокласници посветиха част от своето време в рисуване на пътните знаци и изработване на светофари от гланцова хартия. Завършиха участието си с беседа по темата.