БДП във 2."В" клас

Учениците от 2.В клас участваха в практически урок по БДП на площадката в училището. Разделени на групи пешеходци, те упражниха безопасно пресичане на различни видове кръстовища по пешеходни пътеки и показаха, че са усвоили всичко за светофара.

Класен ръководител: Елена Божилова