Благодарствено писмо от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет