Церемония на новаторите по проект "Ученическото самоуправление - школа за граждански компетентности информално учене"

На 30. май 2022г. се проведе церемония за награждаване на иновативните проекти на ученическите съвети на паралелките и Ученическия съвет на 23. СУ. Това бе и последната дейност по проекта на 23.СУ, 148. ОУ и 50. ОУ с Института за информално учене. 
На събитието присъстваха множество гости и партньори на проекта, сред които бяха г-жа Мария Гайдарова (заместник-министър на образованието) и д-р Ваня Кастрева (началник на РУО София-град).
Специално наградени бяха ученическите съвети на 1.б, 2.в, 3.б, 4.в, 5.а, 7.б, 8.б, 9.а, 10.а, 11.б, 12.б и Ученическия съвет на 23.СУ.
Линк към отразяване на събитието в сайта на БНР https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria