Час по иновативен свят

Лъвчетата от 1. в клас  в час по иновативен свят.