Час по Предприемачество

4.Г клас

"Моята професия"-Час по Предприемачество -среща с доброволци ,родители
Професия "Супервайзор-грижа за клиента"
Професията си представи г-жа Силвия Кирилова, родител на Мирослав Василев от 4.г
Родителят,активен партньор в училищния живот -една добра мотивация за децата ни.