Честит 15 годишен празник на нашите хореографски паралелки

Изкуство се
прави трудно  с огромно постоянство и
търпение. Но разбира се, когато видиш трепета в детските очи и нетърпението да
покажат наученото със сценичната емоционална вихрушка във всеки един от тях,
тогава осъзнаваш, че си струва.

Галя Христова

 

Химнът е в изпълнение на  учениците от 4А клас, с класен ръководител г-жа Настя Петкова