Честит патронен празник

На 19 март всяка година отбелязваме патронния празник на 23-то училище.

Честит празник!

С огромно удоволствие Училищното ръководство и Училищното настоятелство поздравяват цялата общност на "Kюристите" - колеги, родители, ученици и всички, които са съпричастни към радостните ни събития!

Благодарим на тези, които се включиха активно в отбелязването на нашия голям празник: на учителите от начален етап - за прекрасните рисунки, табла, презентации, стихотворения и есета; на колегите, които провокираха размисли и различни изяви на творчество в учениците от прогимназиален и гимназиален етап!

Благодарим на класните ръководители за тематичните часове на класа, посветени на патрона и училището.

 Благодарим на колегите, които подбраха материалите и изработиха видеоклиповете и поредния брой на училищния вестник!

Благодарим на всички наши талантливи ученици и техните родители - подкрепящи и активно участващи в училищния живот!

Нека училището бъде все така в сърцата ни - за прекрасни и споделени мигове!