"Четенето - лесно и интерeсно"

На 27.02.24г в киносалона на 23.СУ се проведе съвместна дейност на учениците от вторите класове с класни ръководители Поля Михайлова - 2.а клас, Елена Божилова - 2.б клас и Весела Тодорова -2.в клас на тема: "Четенето - лесно и интерeсно". Целта н мероприятието - поощряване на четенето и задълбочаване знанията по литература.

 
Учениците показаха интерес и задълбочени знания. Четоха изразително и рецитираха с чувство.
Участниците получиха грамоти за участието си.