Cкритият талант на Габриела Захариева

В ЧК, посветен на коронавируса, учениците от 5 Б клас имаха поставена задача да измислят песен, стих, колаж, комикс и др., с познато за тях приложение. 
Всички останахме приятно изненадани от скрития талант на Габриела Захариева, която написа стихотворение на тема "Коронавирус".