ЦОУД 1 клас

Учениците от ЦОУД 1 клас с много старание, желание и работа в екип създадоха своя пъстър есенен ден.