Държавен план – прием в VIII клас за 2022/2023 учебна година

Уважаеми родители и ученици,

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 

 Държавен план – прием в VIII клас за 2022/2023 учебна година

 

1. Профил "Чужди езици" - Италиански език - интензивно изучаване:

  • Балообразуване - (3*НВО- БЕЛ+1*НВО-МАТ) + (1*VІІ-БЕЛ+1*VІІ-ЧЕ).

 

2. Профил "Предприемачески" - Английски език - разширено изучаване:

  • Балообразуване - (2*НВО- БЕЛ+2*НВО-МАТ) + (1*VІІ-ИТ+1*VІІ-ЧЕ).

 

3. Профил "Икономическо развитие" - Английски език - разширено изучаване:

  • Балообразуване - (2*НВО- БЕЛ+2*НВО-МАТ) + (1*VІІ-ИТ+1*VІІ-ЧЕ).

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 Информация от РУО-София - град за родителите

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

13.07.2022 г. - от 08:00 до 18:00 часа

 

14.07.2022 г. - от 08:00 до 18:00 часа

 

15.07.2022 г. - от 08:00 до 18:00 часа