Държавен план - прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители и ученици,

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 

 Държавен план – прием в VIII клас за 2023/2024 учебна година

 

1. Профил "Чужди езици" - Италиански език - интензивно изучаване:

  • Балобразуване - (3*НВО- БЕЛ+1*НВО-МАТ) + (1*VІІ-БЕЛ+1*VІІ-ЧЕ).
  • Профилиращи предмети – Италиански език, Английски език.
  • код на паралелката- 0916

 

2. Профил "Предприемачески" - Английски език - разширено изучаване:

  • Балообразуване - (2*НВО- БЕЛ+2*НВО-МАТ) + (1*VІІ-ИТ+1*VІІ-ЧЕ).
  • Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии.
  • код на паралелката- 0930

 

3. Профил "Икономическо развитие" - Английски език - разширено изучаване:

  • Балообразуване - (2*НВО- БЕЛ+2*НВО-МАТ) + (1*VІІ-ИТ+1*VІІ-ЧЕ).
  • Профилиращи предмети – География и икономика, Английски език.
  • код на паралелката- 0939

 

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 

За родителите - основни моменти от кампанията