Делфинчетата-изобретатели

В час по иновативен свят делфинчетата от иновативния 2.б клас направиха проекти и изработиха изделия, задвижвани от вятъра. Тестваха изобретенията си в училищния двор на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", преследвайки вятъра. Ученето може да бъде забавно, интересно и вълнуващо!