Ден на Европа и на ученическото самоуправление учениците

На 9.05. - Ден на Европа и на ученическото самоуправление учениците от 11а и 11б клас преподаваха на четвъртокласниците интересен урок за Европейския съюз и членство на България в него. 

Учениците се справиха с това предизвикателство, а по- малките са много развълнувани от тяхното представяне. Урокът беше разбран и децата пожелаха да се срещнат отново. Поздравления за Исне Касъмова, Франческо Григоров, Евелина Георгиева, Диана Илиева, Ан-Мари Коцева, които по интересен и достъпен начин поднесоха новата информация на учениците. 
На този ден в 23.СУ учениците от 10б и 10в клас също отбелязаха деня на Европа. Гости на празника бяха учениците от 4 клас, които също демонстрираха много знания и споделиха любопитни факти.