Ден на Народните будители

Днес, 31.10.2019г., в ЦДО 1.3 бе почетен Денят на народните будители със запознаване с някои от най-видните будители. Децата взеха участие и със своите знания за тях. Направиха и плакат, който да им напомня през цялата година за тези видни дейци.