Ден на отворените врати

На 30.03.2018г. в 23 СУ „Фредерик Жолио - Кюри” се проведе Ден на отворените врати. В училището бяха организирани различни мероприятия, представящи успехите на учениците по различни дисциплини и дейности по проект Твоят час.

Учениците от 11д клас, работещи по Проект GREENT (пълно наименование: “Blended Learning Design Methodology for Education in Green Entrepreneurship at Secondary Schools”) на JA България и Твоят час, организираха едноседмична акция за събиране на хартия за вторични суровини. Събрани бяха около 500 кг хартия, като събраните средства ще бъдат използвани за подобряване на МТБ на училището. Бяха раздадени индивидуални и колективни награди, като с най-много предадена хартия се отличиха 6.А клас с класен ръководител Милвана Радева и 3.Б клас с класен госпожа София Бонева.

Учениците от 11 Д клас предвиждат провеждането на още една акция в рамките на 11.06 – 15.06.2018година.