Ден на ученическото самоуправление - 9.май

На 9 май 2022 г. в 23. СУ чествахме Ден на ученическото самоуправление. Ученическият съвет зае мястото на училищното ръководство, а учениците влязоха в ролята на учителите си и преподаваха на тяхно място. 
 
Ето какви задачи изпълни училищното ръководство от ученици този ден:
 
- Проследихме за влизане и излизане с чипове на главния вход на училището. 
 
- Разглеждахме, избирахме и описвахме проекти на документи и Национални програми от МОН. 
 
- Следяхме за служебна информация в сайта на РУО София-град. 
 
-Замествахме часове. 
 
- Проверихме нужната материална база за провеждане на ДЗИ в стаите. 
 
- Раздавахме заявления за ИУЧ. 
 
- Писахме писмо до общината и кандидатура за проект. 
 
- Разчистихме стари изпитни материали от НВО и ДЗИ. 
 
- Контролирахме изпълнението на заповедта за забрана на пушенето около училище. 
 
-Уведомихме класовете за липсата на звънец поради авария. 
 
- Направихме допитване до класовете дали са съгласни с въвеждането на униформи 
 
- Съдействахме за дисциплината по коридорите и чистотата в класните стаи. 
 
- Проведохме разговор с инспектор от МОН относно евентуалното ни участие в един проект. 
 
 
От името на Ученическия съвет благодарим на училищното ръководство за доверието към нас за тези важни задачи! 
 

 

Специални благодарности към 11.б клас, които се включиха активно в заместването на учителите по различни предмети и изпратиха много снимки!