Ден на учителя

 

На 5 октомври в България и още над 100 държави по света се отбелязва Деня на учителяИдеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена   конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. 

още