Детският свят на малките ученици

Детският свят на малките ученици от ЦДО 1.клас. Творчеството е най-свободната форма на самоизразяване.