ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ- ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ- от 30.03.20г.

 

 

 ЗАПОВЕД № У-345/27.03.2020г.

            На основание чл.257,чл.258 и чл.259ал.1от ЗПУО,заповед на министъра на здравеопазването за удължаване срока на карантината до 12.04.2020г.и във връзка с необходимост да  започне преподаване на учебен материал и консатирани засичания на учители в паралелки от втора смяна

НАРЕЖДАМ:

1.      Всеки учител да преструктурира тематичното си разпределение

2.      Всеки учител да се информира със съобщения от: сайта на РУО, сайта на 23 СУ и Школо.

3.      Едносменен режим за 1-12 клас с нова седмична програма от 30.03.20г. по Вариант А.

4.      Начало на учебен ден- 09:00ч.

5.      І- ІІ клас: часове по 20мин., междучасия по 10мин.

6.      ІІІ-ХІІ клас: часове по 30 мин., междучасия по 10 мин.

7.      Ползва се виртуална класна стая на Школо в часа/ часовете по седмична програма.

8.      При проблеми (до тяхното отсраняване) във Виртуалната класна стая на Школо се ползват досегашните приложения за "онлайн" връзка с учениците, но в часа/ часовете по седмичната програма.

9.      Запазва се асинхорнното преподаване в изискванията към учениците за предаване на проекти и материали.

10.  Материалите, които учениците трябва да изработят и предават да е съобразено с обема на преподадения материал и поставения срок от съответния учител.

11.  Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща се използват при необходимост от комуникация с родители, колеги и ученици.

12.  Прилагам:

  • Ръководство за Виртуална класна стая (като прикачен файл)
  • Нова седмична програма (линк)- ТУК

13. Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на ЗД по УД.

 

Директор- Нина Чанева