Дните от 16 март до 29 март 2020 година са обявени за неучебни

Уважаеми родители,

Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са
неучебни
. Решението e в резултат на заповед на министъра на здравеопазването,
издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание
извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб.

Обучението от разстояние в
електронна среда ще започне от 17.03.2020г. (вторник).

Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се
запознават редовно с учебните материали, предоставени им  от техните учители в различните платформи.

Поддържайте редовен контакт с класните ръководители и преподавателите по отделните предмети.

Заедно ще се справим с така създалата се ситуация.

Приятна вечер!

УР 23 СУ