ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЪРВИ КЛАС

01.06.2020г.

СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В 1 КЛАС  - 2020/2021г.

Вижте прикачените файлове

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 01.06.2020 година в 17:00 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021 година

1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.

2. При посочен критерий 8.5 - Дете с трайни увреждания над 50% - да се представи оригинал на документ от Телк.

3. Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

02.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

03.06.2020 - от 14:30 до 18:30 часа

04.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

 05.06.2020 - от 08:00 до 17:00 часа

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства- маска,  ръкавици и химикал.

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 

 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип. 
 • Целодневна организация на учебния процес.
 • Самостоятелен физкултурен салон.
 • Просторна хореографска зала.
 • Осигурено медицинско обслужване.
 • Богат библиотечен фонд..
 • Стол и бюфет - безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко".
 • Извънкласни дейности - шахмат, футбол, народни танци, таекуон-до, латино танци, художествена гимнастика, фехтовка, английски език.
 • Разнообразни занимания по интереси.
 • Уча.се - е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас.
 • Енвижън (Един компютър-много мишки) -Енвижън е софтуерна система, създадена да разнообрази работата на  учителите и учениците в учебния процес. Работи се с един компютър, а учениците дистанционно, с помощта на мишки, решават задачи, усвояват знания по БЕЛ, човекът и обществото, околен сват, човекът и природата. Децата са активни участници в учебния процес и след всеки урок те могат да разберат какви са техните постижения.
 • Програмируеми пчелички Bee-Bot -  

  Атрактивни и иновативни пчеличките често гостуват в часовете на учениците в начален етап. С тяхна помощ децата с лекота усвояват новите знания, като търсят решение на задачите и чрез програмиране на ходове с пчеличката достигат до верния отговор.

 • Иновации - 

   

   часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните дисциплини, с помощта на мобилни приложения-посоки на света, граници, прородни обекти и явления, растения, състояния на водата.