ДОСТЪП ДО 23 СУ

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с указанията на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, кмет на Столична община Ви уведомяваме, че 23 СУ ограничава достъпа до сградата.

!Всички неотложни заявления се подават по e-mail - lycee23@abv.bg.

На посочената от Вас електронна поща ще получите входящ номер и информация за деня и часа за получаване на документите от охраната на входа.

УР 23 СУ