Едносменен режим- програма от 29.05.23г.

Уважаеми колеги, родители и ученици,

 

От 29.05.23г. 23. СУ преминава в едносменен режим, утвърден със заповед №У- 384 на Директора на 23.СУ.

 

Моля да се запознаете със седмичната програма (която ще е в сила от 29.05.23г.) от линка.